Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist RedziaFemale/Poland Recent Activity
Deviant for 4 Months
Needs Core Membership
Statistics 2 Deviations 3 Comments 101 Pageviews
×

Newest Deviations

Am I scary? by CredoRedzia Am I scary? :iconcredoredzia:CredoRedzia 0 0 Depression by CredoRedzia Depression :iconcredoredzia:CredoRedzia 4 0

Favourites

[NARUTO OC] Saori Tarumi Of The Red Sand by Itachi-Uchiha-Niisan [NARUTO OC] Saori Tarumi Of The Red Sand :iconitachi-uchiha-niisan:Itachi-Uchiha-Niisan 3 4

Watchers

No watchers yet.

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


Am I scary?
Uznam, że to kolejny rysunek z fajnymi efektami, który udał mi się.

Nie został zrobiony w Paint Tool SaI, tylko w Paint.net (no istnieje i jest łatwiejszy w obsłudze).
------------------------

Usedom, that is another figure with cool effects that went to me.

It has not been done in Paint Tool SAI, only Paint.net (not exist and is easier to use). Heart

Enjoy
~Redzia

Heart  it
Dancing Jack 

Loading...
Depression

Pierwszy potworek taki na medal, bo why not.

Depresja - personifikacja jednego z trybów w człowieku.
Nie wiem jak to inaczej nazwać.

Skoro mamy już Depresję, to brakuje jeszcze Złości, Radości, Smutku, Strachu, Sadysty itp.

Ale na serio strasznie jaram, bo coś mi wyszło za pierwszym razem ładnie.

Oryginał jest w postaci skanu, a bardziej oryginał jest na kartce. Na której kartce.
Nieważne.

--------------------

The first monster such a medal, because why not.

Depression - personification of one of the modes in man.
I do not know how else to call it.

Now that we have Depression, it is still Anger, Joy, Sorrow, Fear, etc. sadist.

But seriously I'm so happy, because something came to me for the first time nicely.

The original is in the form of a scan, and more original on the sheet. On the piece of paper.
Does't matter.


Enjoy
~ Redzia

Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

CredoRedzia's Profile Picture
CredoRedzia
Redzia
Artist | Hobbyist | Digital Art
Poland

Comments


Add a Comment:
 
No comments have been added yet.